Tarief berekenen en reserveren

Verlaging eigen risico fietsverhuur

Fiets

Het standaard Eigen Risico bij schade bedraagt € 450,-.
Dit kan worden verlaagd naar € 75,- per schadegeval.
Premie Verlaging Eigen Risico € 2,50 per dag

De verzekering geldt voor diefstal van en schade aan de fiets.
Zonder verzekering betaalt je bij diefstal de nieuwwaarde van de fiets van € 450,-
Het verlaagde Eigen Risico bij diefstal geldt alleen als de sleutels van de fiets worden ingeleverd.
Bij diefstal moet je zelf aangifte doen bij de politie, waarvan wij een kopie van de aangifte ontvangen.


   Wat te doen bij pech / schade

Pech
Bel na kantooruren:    +31 (0)71 5 820 820
U wordt buiten kantooruren geholpen door een medewerker van Taxi Centrale Wielkens. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Wij zullen dan per direct contact met u opnemen om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer op weg bent.

U kunt ook direct contact opnemen met de alarmcentrale van het betreffende merk. U vindt dit nummer in het instructie- of onderhoudsboekje in het dashboard.

Indien u strandt als gevolg van het tanken van foutieve brandstof is de huurder/bestuurder aansprakelijk voor alle kosten die hieruit voortvloeien.

Schade, diefstal of vermissing

Bij een aanrijding, schade, diefstal of vermissing bent u verplicht een schade-aangifteformulier in te vullen.