{{content}} ×

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat is er verandert?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten.
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Omdat Huurmij persoonlijke gegevens van u verwerkt, kunt u met ons een verwerkersovereenkomst sluiten. Indien u dit wilt kunt u deze bij ons opvragen. Nadat u deze heeft ingevuld en naar ons gemaild, krijgt u deze ondertekend van ons retour. Onze contactpersoon hiervoor is Trea Donk trea@rebellease.nl

Image Text

Wij zijn AVG OK

De Stichting AVG verklaart dat Rebel Lease BV, waar Huurmij en Supershortlease onder vallen, een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren.

Image Text
HuurMij Leiderdorp
HuurMij Leiderdorp

Lijnbaan 12, 2352 CK 071 5 820 820 leiderdorp@huurmij.nl

HuurMij Leiden
HuurMij Leiden

Pesthuislaan 8, 2333 BA 071 51 34 700 leiden@huurmij.nl

HuurMij Alphen a/d Rijn
HuurMij Alphen a/d Rijn

Handelsweg 14, 2404 CD 0172 426 657 alphen@huurmij.nl

HuurMij Haarlem
HuurMij Haarlem

Koudenhorn 24-30, 2011 JD 023 53 19 131 haarlem@huurmij.nl

HuurMij Amsterdam
HuurMij Amsterdam

Karel Doormanstraat 105e, 1055 VD 020 688 10 15 amsterdam@huurmij.nl